Info o investiranju

 

PREDNOSTI I BENEFITI ZA ULAGAČE

Potencijalnim ulagačima stoje na raspolaganju brojne pogodnosti koje Veletržnica ima da ponudi, kao najveći regionalni logistički centar za razmenu, uvoz i izvoz voća i povrća:

Koji je interes srpskog proizvođača za uspostavljanje Veletržnice Beograd?

TRŽIŠTE

Veletržnicu poseti i do 2.200 kupaca dnevno. Ovde se snabdeva tržište koje naseljava preko 3 miliona stanovnika. Prodavac na Veletržnici Beograd plasira do 1.000 tona robe.

CENA

U oblasti voća i povrća Srbija, u toku godine, ima jednu od najvećih varijacija u cenama. Jedan od razloga je nedostatak mesta za prodaju, ali i nedostatak kapaciteta za skladištenje. Srbija je konkurentna na nivou proizvodnje, ali nije na nivou kapaciteta za preradu i skladištenje. Prodaja u sezoni se odvija po veoma niskim cenama, dok u vansezonskim periodima, kada je cena sezonskih proizvoda najviša, robe nema.

STANDARDI

Mali proizvođači ne uspevaju da se uključe u tržišni lanac, a standardi bezbednosti i kvaliteta hrane veoma su slabo prisutni u sektoru voća i povrća. Veletržnica je mesto na kojem se ti standardi sprovode i prihvataju. Njih ne može da uvede ni jedan pojedinac, već su potrebna jaka tržišna udruženja ili subjekti sa znatnim udelom na tržištu.

PREDNOSTI

Zašto je značajno učešće u Veletržnicu Beograd?

Beograd je višemilionski grad, najbogatije tržište u Srbiji gde je tražnja za hranom znatno veća od ponude, a kapaciteti Veletržnice oslanjaće se na logističke centre u proizvođačkim opštinama u Srbiji. Na taj način Veletržnica Beograd postaje ključna karika u lancu snabdevanja namirnicama na teritoriji Beograda i Srbije. Svaka opština iz Srbije bi trebalo bi da ima na Veletržnici Beograd po nekog trgovca kao i neophodan broj proizvođača koji imaju potrebu za direktnim plasmanom.

Šta je krajnji cilj projekta? Kako je to nacionalni projekat?

Sveobuhvatni cilj projekta je postizanje prodajno-skladišnih logistika na teritoriji cele Republike Srbije. U lokalnoj zajednici, na jednom području, raste proizvodnja i formira se prodajno-skladišni logistički centar. Na centralnom tržištu, najvećem po obimu i prometu, uspostavlja se trgovački orjentisana veletržnica sa poznatim funkcijama i zadacima. U ovoj mreži međuzavisnih subjekata, svako ima svoju ulogu.

Na centralnom tržištu, najvećem po obimu i prometu, uspostavlja se trgovački orjentisana veletržnica sa poznatim funkcijama i zadacima.