Usluge

 

Promet robe (trgovina) na Veletržnici Beograd obavlja se neprestano (00-24h), kao i za vreme državnih i verskih praznika.

Veletržnica Beograd raspolaže sa 866 prodajnih mesta koja se nalaze na platou površine 7 hektara i sa oko 6.300 m2 poslovnog i skladišnog prostora (20 lokala, 3 montažna lokala - MOL, 28 kancelarija, 73 šatora i 52 magacina).

Na Veletržnici Beograd svakodnevno prosečno posluje oko 500 trgovaca, a godišnji promet (obrt) robe je preko 100.000 tona.

Veletržnicu Beograd dnevno poseti oko 2.200 kupaca.

Usluge koje pružamo :

Mogućnost trgovanja poljoprivrednim proizvodima na Veletržnici Beograd imaju:

Uz zahtev za korišćenje prodajnog mesta ili šatora, potrebno je priložiti:

Uplatu za rezervaciju prodajnog mesta obavezno izvršiti od 1. do 10. u mesecu, a slobodna prodajna mesta ističu se na oglasnoj tabli Veletržnice Beograd početkom meseca, kao i na sajtu www.veletrznica.co.rs

Prilikom ulaska motornog vozila sa robom, koja je namenjena za prodaju na platou Veletržnice Beograd, naplaćuje se naknada u visini od 3,5% od ukupne vrednosti robe, s tim što naknada ne može biti manja od 1.000 dinara.

Za ulazak u Veletržnicu Beograd praznog (bez robe) ili dostavnog vozila (koje nije registrovano na vlasnika poslovnog prostora na Veletržnici) plaća se naknada čija cena se obračunava po započetom satu.