Javne nabavke


2017.

13. februar 2017.                    
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci radova na sanaciji i izgradnji saobraćajnica

2016.

12. jul 2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
01. jul 2016. Odluka o dodeli ugovora
15. jun 2016. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
14. jun 2016. Obustava postupka po zahtevu za zaštitu prava
13. jun 2016. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
10. jun 2016. Odgovori na pitanja - primedba javna nabavka 90/2016
01. jun 2016. Odgovori na pitanja javna nabavka 90/2016
30. maj 2016. Javni poziv sanacija i izgradnja saobraćajnica
15. mart 2016. Prethodno obaveštenje javna nabavka 90/2016 Sanacija i izgradnja saobraćajnica
11. mart 2016. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
24. februar 2016. Odluka o obustavi postupka javne nabavke jn69 sanacija saobraćajnica
27. januar 2016. Odgovori na pitanja JN69 sanacija i izgradnja saobraćajnica
22. januar 2016. III Izmene konkursne dokumentacije i odgovorina na pitanja u vezi sa javnom nabavkom
21. januar 2016. II Izmena i odgovori na pitanja u vezi sa javnom nabavkom broj 69/2015
19. januar 2016. Odgovori na pitanja u vezi sa javnom nabavkom broj 69/2015
14. januar 2016. Izmena i odgovori na pitanja javni poziv radovi sanacije i izgradnje saobraćajnica u okviru projekta nastavka izgradnje 1 faze Nacionalne veletržnice
04. januar 2016. Radovi sanacije i izgradnje saobraćajnica u okviru projekta nastavka izgradnje 1 faze Nacionalne veletržnice

2015.

03. avgust 2015. Sanacija i izgradnja saobraćajnica u okviru projekta nastavka izgradnje i faze Nacionalne veletržnice
25. maj 2015. Izvođenje radova na završetku izgradnje i faze