Nabavke

2019.

06. avgust 2019. Nabavka usluga čišćenja kompleksa Veletržnice Beograd
01. avgust 2019.                           
Nabavka radova - zamena spoljašnje fasadne stolarije
25. april 2019. Nabavka usluga tehničko fizičkog obezbeđenja

2018.

16. novembar 2018. Nabavka izrade industrijskog poda u koridoru i pristupima nove hale
09. avgust 2018.                          
Nabavka usluge čišćenja kompleksa Veletržnice
11. april. 2018.                             
Nabavka usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja objekta i lica za potrebe Veletržnice Beograd

2017.03. avgust 2017.
Nabavka radova čišćenja kompleksa Veletržnice Beograd
06. april 2017.                             
Nabavka usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja objekta i lica za potrebe Veletržnice Beograd

2016.

03. oktobar 2016. Obustava nabavke radova rekonstrukcije ulazne kapije
28. septembar 2016. Nabavka radova rekonstrukcije ulazne kapije kompleksa Veletržnice
04. avgust 2016.                         
Radovi čišćenja Veletržnica Beograd

2015.

02. decembar 2015. Usluga izrade projekta izmene i dopune glavnog projekta
24. maj 2015. Radovi čišćenja kompleksa "Veletržnica-Beograd" d.o.o.