Ciljevi preduzeća

"Veletržnica Beograd" je klјučna karika u lancu snabdevanja namirnicama na teritoriji Beograda i Srbije. "Veletržnica Beograd" postaje mesto udruživanja, dostizanja tržišnih standarda, supstitucije uvoza i mesto ugovaranja izvoza.

Ključni argumenti opravdanosti realizacije ovakvog poduhvata mogu se grupisati u nekoliko oblasti u kojima ostvaruje pozitivne efektе1:

"Veletržnica Beograd" je profitabilna kompanija sa izvanrednom mogućnošću ekspanzije, to je poslovni subjekat koji posluje u svetski najperspektivnijoj grani, bez značajnih finansijskih zaduženja.

Prema projekcijama kretanja ponude i tražnje za polјoprivrednim i prehrambenim proizvodima u svetu u desetogodišnjem periodu može se očekivati povećanje potrošnje polјoprivrednih proizvoda.

Cilj preduzeća je:

 


1 Strategija razvoja trgovine grada Beograda, NICEF 2008 (usklađena sa Strategijom razvoja trgovine i Strategijom razvoja grada Beograda);  istraživanja i literatura na kojoj je bazirana; detaljne studije slučaja.