Projekti

Nova hala

Prodajni i skladišni prostor biće centralno klimatizovani u skladu sa vrstom robe koja se u hali prodaje.

KARAKTERISTIKE NOVE HALE

 1. Površina hale: 10.400 m2
 2. Dužina hale: 253 m
 3. Širina hale: 37 m
 4. Visina hale: 13 m/10,5 m
 5. Broj prodajnih jedinica: 40
 6. Površina prodajne jedinice: 174 m2 (skladišni deo 140 m2, izložbeni deo 18 m2 i pretovarna rampa 16 m2)
 7. Broj pretovarnih rampi: 40
 8. Broj ulaza u halu: 8 (3 rampe za osobe sa posebnim potrebama)
 9. Broj toaleta: 16
 10. Centralno klimatizovan prodajni i skladišni prostor (6˚С do 22˚С)
 11. Parking za teretna i putnička vozila: 34.000 m2 (100 mesta za teretna vozila i 260 mesta za putnička vozila)
 12. Ostali sadržaji i usluge:
  • odeljenje za reciklažu otpada

Tržište: 3 miliona potencijalnih kupaca

Očekivani godišnji promet robe: oko 150.000 tona.