Usluge

 

Promet robe (trgovina) na Veletržnici Beograd obavlja se od 00:00 do 24:00 časa.

Veletržnica Beograd raspolaže sa 866 prodajnih mesta koja se nalaze na platou površine 7 hektara i sa oko 7.500 m2 poslovnog i skladišnog prostora (20 lokala, 23 montažna lokala - MOL, 28 kancelarija, 73 šatora i 52 magacina). Nova hala površine 10.000 sa 40 poslovno-prodajnih jedinica. Svakodnevno prosečno posluje oko 500 trgovaca, a godišnji promet (obrt) robe je preko 120.000 tona.

Na Veletržnici Beograd nalazi se Carinska ispostava Beograd, parking terminal za teretne kamione - kapaciteta 120 mesta, a otvorena je i banka "Poštanska štedionica".

Veletržnicu Beograd dnevno poseti oko 2.200 kupaca.

Usluge koje pružamo :

Mogućnost trgovanja poljoprivrednim proizvodima na Veletržnici Beograd imaju:

Dokumentacija neophodna za izdavanje prodajnog mesta:

Uplatu za rezervaciju prodajnog mesta obavezno izvršiti od 1. do 10. u mesecu, a slobodna prodajna mesta ističu se na oglasnoj tabli Veletržnice Beograd početkom meseca, kao i na sajtu www.veletrznica.co.rs